Chính sách giao hàng

 

Công ty Dinh Dưỡng T Nhiên luôn hướng đến vic cung cp dch v vn chuyn tt nht vi mc phí cnh tranh cho tt c các đơn hàng mà Quý khách đt vi chúng tôi. Chúng tôi h tr giao hàng trên toàn quc vi chính sách giao hàng c th như sau:

1. Hình thc đt hàng:

Quý khách có th đt hàng theo các cách sau:

- Gi đin thoi vào s hotline ca chúng tôi: 0936.63.88.82

- Đt hàng ti trang web: www.Dinhduongtunhien.com  hoc trên facebook: www.facebook.com/TheGioiRauMam

2. Điều khon giao hàng:

Công ty Dinh Dưỡng T Nhiên s giao hàng trong thi gian tha thun khi quý khách thc hin đy đ các th tc đt hàng. B phn Kinh doanh s nhn đơn hàng và xác nhn vi Quý khách v thi gian giao hàng c th qua trang web, facebook hoc bng đin thoi xác nhn.

Riêng đi vi Rau Mm: Do Sn phm ca Công ty chúng tôi là Thc phm dinh dưỡng t nhiên và tươi ngon, nên Quý khách vui lòng sp xếp người nhn  hàng đúng như đã tha thun. Nếu nhân viên giao hàng ca chúng tôi đến giao hàng mà Quý khách không nhn, chúng tôi s hy đơn hàng đó và t chi giao hàng cho nhng ln sau. (tr nhng đơn hàng đã chuyn tin)

Khi hàng được chuyn giao đến Quý khách, xin vui lòng hoàn tt vic thanh toán.

3. Phí giao hàng và thi gian giao hàng:

Công ty Dinh Dưỡng T Nhiên áp dng mc phí giao hàng theo bng biu phí bên dưới cho tt c các đơn hàng:

 

- Thi gian giao hàng: t 08h00 đến 17h00 các ngày trong tun, tr ngày ch nht và ngày l.

- Thi gian dưới đây là thi gian d kiến do bên dch v giao hàng đưa ra.

 

 

Đi vi đơn hàng ti các tnh:

- Dinhduongtunhien.com  có gi COD cho các đơn hàng tnh (Bưu đin giao hàng thu tin tn nhà). Phí ship s theo bng giá bưu đin hin hành, tùy vào khi lượng hàng và tùy vào bn mun Dinhduongtunhien.com  gi nhanh hay gi thường. Mc đnh Dinhduongtunhien.com  s gi chuyn thường đê có phí ship thp hơn cho khách hàng.

- Dinhduongtunhien.com  nhn chuyn hàng ra các chành xe đi vi các đơn hàng t 10kg tr lên. Nếu mun gi chành, Quý khách cn chuyn khon trước cho Dinhduongtunhien.com  tin hàng, qua tài khon sau:

STK : 167424529 - Ngân hàng ACB *Ch TK: Nguyn Th Hương

+ Đi vi các chành xe khu vc BX Min Đông: Min phí vn chuyn ra chành xe. Khách hàng t chu phí gi chành xe khi nhn hàng. Mt s chành yêu cu thanh toán đu người gi thì khách vui lòng chuyn khon thêm phn phí gi hàng cho Dinhduongtunhien.com .

+ Đi vi các chành xe ti các đa đim khác: Phí vn chuyn ra chành xe s theo bng phí vn chuyn Ni Thành TP.HCM. Khách hàng t chu phí gi chành xe khi nhn hàng.

Mt s chành xe tham kho:

* Phương Trang

* Thun Tho

* Năm Rùm

* Yến Phng

...

 

 

Scroll