Hướng dẫn mua hàng

HƯỚNG DN MUA HÀNG

Cám ơn Quý khách đã truy cp, tham quan và mua sm ti website: Dinhduongtunhien.com

Quý khách có th mua hàng theo nhng phương thc sau:

- Mua hàng trc tiếti Nông tri: Đi din s 32, Đường s 1, Phường Hip Bình Phước, Th Đc (Gn Đình Thn Bình Triu).

- Đin thoi đt hàng qua s hotline: Hotline: 0936638882 - Ms Hương

- Mua hàng qua website www.Dinhduongtunhien.com

 

Bước 1: Tìm kiếm sn phm

 

Truy cp vào website Dinhduongtunhien.com . S dng thanh Tìm kiếm ca website, hoc duyt qua thanh menu đ tìm kiếm sn phm mong mun

 

Phía trên ca trang ch Dinhduongtunhien.com , bn d dàng nhn thy mt hp tìm kiếm (search box) đ nhp vào t khóa ca sn phm cn tìm, ví d: chu xơ da, đt sch hoc viên nén ươm ht… Sau đó, bm vào biu tượng (kính lúp) đ máy bt đu tìm. Sau khi có kết qu, bn bt đu chuyn sang bước hai.

 

Hoc bn cũng có th tìm kiếm trc tiếp trên mi danh mc sn phm bng cách vào nhóm sn phm cn tìm trên thanh công v và click biu tượng (mũi tên) đ đến sn phm cn tìm.

 

Bước 2: Đc k thông tin sn phm, phí vn chuyn và giao hàng

 

Mi sn phm có công dng và thành phn khác nhau. Vì vy, bn cn tìm hiu k v sn phm trước khi tiến hành bước 3. Sau khi tìm được sn phm cn tìm, bn click vào sn phm đó. Màn hình s chuyn đến bn các thông tin cũng như hình nh sn phm đy đ nht. Trong trường hp cn thiết, bn có th xem thêm thông tin ti website thông tin: www.tratipha.com.

 

Đ phc v khách hàng tt nht, Dinhduongtunhien.com  s giao hàng trên c nước phù hp vi chính sách ti: http://Dinhduongtunhien.com /chinh-sach-giao-hang/. Bn vui lòng đc k thông tin này đ được Dinhduongtunhien.com  giao hàng vi mc phí tt nht.

 

Bước 3: Mua hàng và nhn hàng

 

Sau khi chc chn đã tìm hiu k thông tin sn phm, phí vn chuyn và đng ý mua hàng:

 

- Click vào nút Đt hàng

 

--> chMua tiếp đ đưa sn phm vào gi hàng và tiếp tc mua thêm nhng sn phm hp dn khác.

--> chThanh toán nếu đã hài lòng vi s sn phm va mua;

 

- Nhp mã s cng tác viên (nếu có) đ được hưởng chiết khu

 

- Đin các thông tin đy đ và chính xác theo hướng dn đ được phc v tt nht.

 

- Click vào Gi đơn hàng đ hoàn tt các bước đt hàng.

 

Dinhduongtunhien.com  s liên h vi bn đ xác nhn đơn hàng và tiến hành giao hàng theo chính sách Giao nhn sn phm. Bn vui lòng tiến hành thanh toán phù hp theo Phương thc thanh toán, kim tra hàng và nhn hàng.

 

Quy trình mua hàng hoàn tt.

 

 

Scroll